(06) 25 00 97 35 jiska@soul2.nl

Privacy Statement

Soul2, gevestigd aan de Barchman Wuytierslaan 89, 3819 AB, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Barchman Wuytierslaan 89
3819 AB Amersfoort
Jiska Rodenburg
jiska@soul2.nl
(06) 25 00 97 35

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soul2 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contactgegevens van de klant via een app

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en persoonlijk.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jiska@soul2.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Soul2 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van: uw gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Soul2 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Om producten bij u te kunnen afleveren
 • Soul2 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Soul2 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Soul2 gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het aantal bezoekers op de website. Hierbij worden geen persoonsgegevens geanalyseerd of opgeslagen. Soul2 maakt ook gebruik van het boekhoudsysteem van haar administrateur.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Soul2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar bewaartermijn t.b.v. Belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Soul2 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Soul2 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soul2 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jiska@Soul2.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Soul2 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soul2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jiska@soul2.nl

Maart 2021

“Een fysieke en mentale oppepper”

(Viyan, Lecturer Hogeschool Amsterdam)

“Uit gebalanceerd programma voor de ziel, geest en voor de stilte van binnen”

(Hilda, Director Marketing Equinix)

“Bijkomen van het hedendaagse drukke leven: Me time.”

(Aytun, Eigenaar Elance Academy)

“Samen en bij jezelf stilstaan: Ontspannen met diepgang”

(Janet, Teamleider Evean)

“Inzicht, rust en tot de kern van het zijn komen. Elkaar helpen met compassie, onder het genot van heerlijk eten, door yoga en mindbalanced”

(Annemarie, Sr Marketeer WNF)